Lê La Ăn Vặt - Appertizers

Súp Cua $3.50 

(Crab Soup)

Súp Chua Cay $3.50 

(Hot & Sour Soup)

Chả Giò Tôm Cua (3 pcs) $4.50 

(Crab & Shrimp Eggroll)

Tôm Chiên Giòn (3 pcs) $4.50 

(Tempura Shrimp)

Tôm Rang Me (6 pcs) $6.99 

(Stir-fried shrimp with tamarind)

Tàu Hủ Non Chiên Giòn (5 pcs) $4 

(Fried Solf Tofu)

Khoai Tây Chiên $4.50 

(French Fries)

Khoai Tây Chiên Lắc với Cajun $5 

(Cajun Fries)

Gà Chiên Giòn $6 

(Popcorn Chicken)

Combo Gà Chiên + Khoai Chiên Giòn $8 

(Combo Popcorn chicken + french fries)

Cánh Gà Chiên (6 pcs) $6.75 

(Chicken Wings)*

Tater Tot - French Fries

Salsa, Cheese Sauce, Mac-n-Cheese, BBQ Sauce, Ketchup White Sauce, and Tater Tot (or French Fries)

With Cheese Tot or Fries $7.99 

                  Beef Tot or Fries                                                10.99

                  Chicken Tot or Fries                                         9.99

                  Shrimp Tot or Fries                                          10.99

Rau Cải Xào - Sauteed Vegetables

Cải Bó Xôi Xào $5.99 

(Sauteed Spinach)

Cải Làng Xào $5.99 

(Sauteed Chinese Brocoli)

Cải Bok Choy Xào $5.99 

(Sauteed Bok Choy)

Cơm Chiên - Fried Rice

Cơm Chiên Tôm $9.50 

(Shrimp Fried Rice)

Cơm Chiên Heo Chiên Giòn $9.99 

(Fried Rice with Crispy Porkchop)

Cơm Chiên Kim Chi Tôm $9.99 

(Kimchi Shrimp Fried Rice)

Cơm Chiên Kim Chi Heo Chiên Giòn $10.50 

(Kichi Fried Rice with Crispy Porkchop)

Lẩu - Hot Pot

Small (1 person)

Lẩu Thái Hải Sản $12.99 

(Thái Seafood Hot Pot)

Lẩu Cù Lao Bãi Biển $12.99 

(Seafood Hot Pot)

Lẩu Cá Catfish $12.99 

(Catfish Hot Pot)

Lẩu Cá Đuối  

(Rayfish Hot Pot)

Lẩu Cá Sea Bass  

(Sea Bass Hot Pot)

Lẩu Nấm $12.95 

(Mushroom Hot Pot)

Large

Lẩu Thái Hải Sản $20.99 

(Thái Seafood Hot Pot)

Lẩu Cù Lao Bãi Biển $20.99 

(Seafood Hot Pot)

Lẩu Cá Catfish $20.99 

(Catfish Hot Pot)

Lẩu Cá Đuối  

(Rayfish Hot Pot)

Lẩu Cá Sea Bass  

(Sea Bass Hot Pot)

Lẩu Nấm $20.95 

(Mushroom Hot Pot)

Lẩu Cá Điêu Hồng $20.99 

(Red Tilapia Hot Pot)

Lẩu Cá Điêu Hồng Măng Chua $20.99 

(Red Tilapia with Sour Bamboo Hot Pot)

Mì Xào Tỏi - Garlic Noodles $7.99

Noodles stir fried with garlic house sauce, and topped with parmesan cheese
Chọn 1 trong các món (Choice Only 1 Protein*)

với Tàu Hủ Lúc Lắc   (+ $2.95)

            (Shaken Tofu)

             Gà Lúc Lắc                                                               (+$2.99)

             (Shaken Chicken)

             Bò Lúc Lắc (bò filet mignon)                          (+$4.00)

              (Shaken Beef)

            Tôm Lúc Lắc                                                             (+$4.00)

              (Shaken Shrimp)

                  * Add bell pepper, onions (optional)

             Cánh Gà Chiên (5 pcs*)                                  (+$4.00)

               (Chicken wings)

Cơm - Rice Tray (served With Salad)

với Tàu Hủ Lúc Lắc $9.50 

            (Shaken Tofu)

             Gà Lúc Lắc                                                                  $9.99

             (Shaken Chicken)

             Heo Chiên Giòn                                                      $9.95

              (Fried Porkchop)

              Bò Lúc Lắc (bò filet mignon)                          $11.00

              (Shaken Beef)

              Tôm Lúc Lắc                                                             $11.00

              (Shaken Shrimp)

               Cánh Gà Chiên (5 pcs*)                                  $11.00

               (Chicken wings)

Cá Nướng Da Giòn

Small $26.99 

Medium $34.99 

Large $44.99 

Churro

Our items may contain nuts or dairy.

Loop Churro $3 

(cinnamon and sugar)

White Chocolate Coconut $4 

Chocolate Dark Sprinkles $4 

Condensed Milk Rain Bow $4 

Matcha Fruity Pebbles $4 

Strawberry Strawberry Cookie $4 

Caramel Nut $4 

Filled Churro - $4.50

Favor (Chocolate, Condensed Milk, Strawberry, Caramel)  

Churro + Ice Cream $6

Served with whipped cream.

Loop Churro  

White Chocolate Coconut  

Chocolate Dark Sprinkles  

Condensed Milk Rain Bow  

Matcha Fruity Pebbles  

Strawberry Strawberry Cookie  

Caramel Nut  

Filled Churro  

Churro Sandwich $7 

Churro sandwich dipped in cinnamon sugar with your choice of ice cream.

Churro Sandae $8 

2 of our original sugar churro cut, with 1 scoop of ice cream, whipped, cream, caramel (or chocolate) sauce, coconut flakes.

Ice Cream  

Vanilla

Strawberry

Chocolate.

Drinks

Iced Tea

Green Iced Tea $2.50 

Lightly, sweetened refreshing green tea, hand-shaken with ice.

Black Iced Tea $2.50 

Lightly, sweetened refreshing black tea, hand-shaken with ice.

Lemon Iced Tea $3 

Black tea, fresh lemon juice, honey with hand-shaken with ice.

Iced Milk Tea

Golden Milk Tea $3.50 

Lightly sweetened golden milk tea.

Jasmine Milk Tea $3.50 

Lightly sweetened, jasmine milk tea.

Matcha Milk Tea $3.50 

Lightly sweetened premium matcha milk tea.

Thai Milk Tea $3.50 

Authentic Thai style tea made with half and half.

Taro Milk Tea $3.50 

Creamy and sweet taro flavored milk tea.

Almond Milk Tea $3.50 

Lightly sweetened almond black milk tea.

* Add on $0.50  

Boba

Lychee Jelly

Strawberry Jelly

Mango Jelly

Grass Jelly

Coffee Jelly.

Lemonade

Lemonade $3 

Strawberry Lemonade $3.50 

Blueberry Lemonade $3.50 

Watermelon Lemonade $3.50 

Lychee Lemonade $3.50 

Mango Lemonade $3.50 

Passion Fruit Drink $3.50 

Iced Tamarind Drink $3.50 

Soft Drinks - $2.50

Coke  

Diet Coke  

Sprite  

Add Glass Cup - $2.50

*Flavor for wings: Garlic, Lemon Pepper, Tamarind Sauce, Fish Sauce, Cajun, Buffalo, Mango Habanero, Red Hot Chili.
Add Fried Egg: $1.50